Панд
Муаллиф: Муаллиф

Ҳар кӣ бо нодонон нишинад, ҳамчу нодон дун шавад,
Бо хирадманде нишинад, ақли дил афзун кунад.

2

Лоҳутӣ
Муаллиф: Абулқосими Лоҳутӣ

Ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ,
К-имрӯз чӣ хидмате ба мардум кардӣ?

0

Панд
Муаллиф: Муаллиф

Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад,
Шахси бадгуфторро заҳри забонаш мекушад.

0

Падар
Муаллиф: Эраҷ Мирзо

Бо чашми хирад нигар падарро,
Аз хизмати ӯ мапеч сарро.

1

Ном
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Як ҷавон мехост шуҳрат ёбад андар байни халқ,
Номи худро зинда гардонад ба олам ҷовидон.

0

Қуфл
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

То надуздад молу мулки ҳеҷ касро ҳеҷ кас,
Фикр карда мардумон, пас қуфлу дарбон ёфтанд.

1

Зарафшон
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Ман умри азизу самари ишқу умедам
Бе обу насими ту тасаввур нанамоям.

0

Хандаи ҷонона
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Хандаҳои дилкаши мастонаи ҷононаро
Кӯҳҳо бишнида, хандиданд бо акси садо.

0

Туро дид дилам...
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Дили ман нест чу обе, ки ба ҳар ҷӯй давад,
Дили ман нест насиме, ки ба ҳар сӯй давад.

0

Суруди сулҳ
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Ошиқо, дар паҳлуи ҷонона биншин тангтар,
Гӯш бар созу ба оҳанги рубоб андохта.

12020 SHOIR.TJ