Роҳи дилҳо
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Кашида мил бар чашмаш, варо ронданд аз даргоҳ,
Ки то бечашм баъд аз ин набинад рӯи дунёро,

100

Панди дерин
Муаллиф: Сафармуҳаммад Айюбӣ

Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад,
Шахси бадгуфторро захми забонаш мекушад.

91

Рубоиёти Рӯдакӣ
Муаллиф: Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ

Рӯят – дарёи ҳусну лаълат – марҷон,
Зулфат – анбар, садаф – даҳан, дур – дандон,

88

Рубоиёти Рӯдакӣ
Муаллиф: Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ

Воҷиб набувад ба кас-бар ифзолу карам,
Воҷиб бошад, ҳароина, шукри ниам,

85

Ғазал аз Ҳофизи Шерозӣ 46
Муаллиф: Ҳофизи Шерозӣ

Субҳи давлат медамад, ку ҷоми ҳамчун офтоб?
Фурсате беҳ з-ин куҷо ёбам, бидеҳ ҷоми шароб!

83

Ёди зодгоҳ
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Арчаҳои сабз – қадди хоҳарам,
Сабзаҳояш хатти сабзи додарам.

73

Модар
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,
Андар таҳи пои модарон аст.

72

Баъд аз ҳазор сол...
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ

Шумо, эй худбаҳоёни муғамбир,
Шумо, савдогарони шеъру оҳанг,

72

Устод
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҳар кӣ бе устод кард оғози кор,
Кору бори ў надорад эътибор.

70

Рубоиёти Хайём
Муаллиф: Умари Хайём

Онон, ки куҳан буданду онон, ки наванд,
Ҳар як паи якдигар якояк бишаванд.

662020 SHOIR.TJ