Ошёни баланд
Муаллиф: Мирзо Турсунзода

Ошён гар мегузорӣ, дар баландиҳо гузор,
Дар баландиҳои кӯҳи сарбаланди мо гузор.

221

Қиссаи Ҳиндустон
Муаллиф: Мирзо Турсунзода

Маро рӯзе ҳикоят кард бобо,
Ки бишнав, ҷони бобо, қиссаеро:

214

Панди дерин
Муаллиф: Сафармуҳаммад Айюбӣ

Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад,
Шахси бадгуфторро захми забонаш мекушад.

213

Модар
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,
Андар таҳи пои модарон аст.

210

Достони "Писари ватан" 4
Муаллиф: Мирзо Турсунзода

Ҷавон аз кӯчаи қишлоқ мерафт,
Гуселонида ҷуфташ тоқ мерафт.

210

Модарам
Муаллиф: Мирзо Турсунзода

Тифл мондам аз ту, модар, рӯи ту дар ёд нест,
Қомати ту, чашми ту, абрӯи ту дар ёд нест.

209

Қасидаи "Шикоят аз пирӣ"
Муаллиф: Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар Рӯдакӣ

. . . Маро бисуду фурӯ рехт ҳар чӣ дандон буд, 
Набуд дандон, ло - бал чароғи тобон буд.

208

Ғазал аз Ҳофизи Шерозӣ 37
Муаллиф: Ҳофизи Шерозӣ

Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад,
Ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад.

205

Шаҳр холӣ, ҷода холӣ
Муаллиф: Ҳофизи Шерозӣ

Шаҳр холӣ, ҷода холӣ
Кӯча холӣ,  хона холӣ

205

Ғазал аз Ҳофизи Шерозӣ 47
Муаллиф: Ҳофизи Шерозӣ

Медамад субҳу килла баста саҳоб,
Ассабӯҳ, ассабӯҳ, ё асҳоб.

2002020 SHOIR.TJ