Қасидаи "Шикоят аз пирӣ"
Муаллиф: Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар Рӯдакӣ

. . . Маро бисуду фурӯ рехт ҳар чӣ дандон буд, 
Набуд дандон, ло - бал чароғи тобон буд.

42

Калила ва Димна
Муаллиф: Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар Рӯдакӣ

То ҷаҳон буд аз сари Одам фароз,
Касс набуд аз рози дониш бениёз.

155

Омад ба ёд
Муаллиф: Сайидои Насафӣ

Мурғи беболу паре дидам, дилам омад ба ёд,
Нолаи ҷуғзе шунидам, манзилам омад ба ёд.

390

Ғанимат аст
Муаллиф: Сайидои Насафӣ

Омад баҳору сайри гулистон ғанимат аст,
Базми висоли ғунчаи хандон ғанимат аст.

207

Устод
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҳар кӣ бе устод кард оғози кор,
Кору бори ў надорад эътибор.

231

Устод
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҳар киро устод набвад, кор бар бунѐд нест,
Дар раҳи маънӣ рафиқе беҳтар аз устод нест.

113

Адаб
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,
Бинеҳ бар сар, бирав ҳар ҷо, ки хоҳӣ.

159

Модар
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,
Андар таҳи пои модарон аст.

177

Накӯном
Муаллиф: Саъдӣ Шерозӣ

Зиндаю ҷовид монд, ҳар кӣ накӯном зист,
К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро.

117

Умр
Муаллиф: Муаллиф

Ин умр чу боди навбаҳорон монад,
Ин айш чу абри кӯҳсорон монад,

1182020 SHOIR.TJ