Мирзо Турсунзода
1911-1977

Мирзо Турсунзода дар гузари Чармгарони деҳаи Қаратоғ ба дунё омадааст Моҳи майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди ҳунарманду фарҳангдӯст Писар ба дунё омад

9272

Маликушшуаро Баҳор
1886-1951

Маликушшуаро Муҳаммад Тақии Баҳор яке аз шоирон ва нависандагони бузурги давраи охири Эрон мебошад. Адабиётшиносон ӯро "яке аз ситорагони тобони осмони адаби Эрон" мешуморанд.

723

Абулқосими Лоҳутӣ
1887-1957

Абулқосими Лоҳутӣ зодаи маҳаллаи Барзадимоғи шаҳри Кирмоншоҳи Эрон мебошад. Падараш Аҳмад марди бофарҳанге буда, ба касби гевакашӣ (чоруқдӯзӣ) машғул буд

536

Бедили Деҳлавӣ
1644-1721

Бузургтарин шоир, мутафаккир ва нависандаи забардаст Мирзо Абдулқодири Бедил, яке аз он эҷодкоронест, ки на танҳо ба адабиёти давр балки ба ҷараёни минбаъдаи таърихи адабиёт низ ҳамаҷониба таъсир расонидааст.

360

Сотим Улугзода
1911-1997

Сотим Улуғзода 2 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чуст (вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон) дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Волидони Сотимхон аз табақаи кишоварзони камбизоат, вале соҳибдил будаанд

353

Ҳусайн Воизи Кошифӣ
1420-1505

Камолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ тахминан дар солҳои 20- уми асри XV дар деҳаи Байҳақи ноҳияи Сабзавори Эрон ба дунё омадааст. Ӯ илмҳои забону адабиёт, фалсафа, нуҷум (ситорашиносӣ), ахлоқ, риёзиёт

351

Мирсаид Миршакар
1912-1993

Шоири халқии Тоҷикистон Мирсаид Миршакар суханвари бомаҳорати адабиёти тоҷик дар асри ХХ мебошад. Шоир соли 1912 дар деҳаи Синдеви Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон дар оилаи чорводор ба дунё омадааст

302

Мӯъмин Қаноат
1932-2018

Шоири халқии Тоҷикистон Мӯъмин Қаноат 20 майи соли 1932 дар деҳаи Курговади ноҳияи Дарвози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Падари шоир – Қаноатшоҳ ва модараш – Бегиммоҳ шахсони поку порсо ва заҳматкашу меҳрубон буда

297

Пайрав Сулаймонӣ
1899-1933

Отаҷон Пайрав Сулаймонӣ адиби навовар ва бомаҳорати нимаи аввали садаи ХХ ба шумор меравад. Ӯ 15 апрели соли 1899 дар кӯчаи ҳавзи Рашиди шаҳри Бухоро дар оилаи Абдукаримҷон ном савдогари машҳур ба дунё омадааст

278

Раҳим Ҷалил
1909-1989

Раҳим Ҷалил 3 июни соли 1909 дар шаҳри Хуҷанд дар хонаводаи косиби мӯзадӯз ба дунё омадааст. Падари Раҳим шеърдӯст ва модари ӯ мухлиси китобҳои саргузаштӣ буданд

2322020 SHOIR.TJ