Мирзо Турсунзода
1911-1977

Мирзо Турсунзода дар гузари Чармгарони деҳаи Қаратоғ ба дунё омадааст Моҳи майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди ҳунарманду фарҳангдӯст Писар ба дунё омад

16584

Абулқосими Лоҳутӣ
1887-1957

Абулқосими Лоҳутӣ зодаи маҳаллаи Барзадимоғи шаҳри Кирмоншоҳи Эрон мебошад. Падараш Аҳмад марди бофарҳанге буда, ба касби гевакашӣ (чоруқдӯзӣ) машғул буд

959

Маликушшуаро Баҳор
1886-1951

Маликушшуаро Муҳаммад Тақии Баҳор яке аз шоирон ва нависандагони бузурги давраи охири Эрон мебошад. Адабиётшиносон ӯро "яке аз ситорагони тобони осмони адаби Эрон" мешуморанд.

880

Сотим Улугзода
1911-1997

Сотим Улуғзода 2 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чуст (вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон) дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Волидони Сотимхон аз табақаи кишоварзони камбизоат, вале соҳибдил будаанд

606

Мӯъмин Қаноат
1932-2018

Шоири халқии Тоҷикистон Мӯъмин Қаноат 20 майи соли 1932 дар деҳаи Курговади ноҳияи Дарвози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Падари шоир – Қаноатшоҳ ва модараш – Бегиммоҳ шахсони поку порсо ва заҳматкашу меҳрубон буда

547

Мирсаид Миршакар
1912-1993

Шоири халқии Тоҷикистон Мирсаид Миршакар суханвари бомаҳорати адабиёти тоҷик дар асри ХХ мебошад. Шоир соли 1912 дар деҳаи Синдеви Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон дар оилаи чорводор ба дунё омадааст

537

Ҳусайн Воизи Кошифӣ
1420-1505

Камолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ тахминан дар солҳои 20- уми асри XV дар деҳаи Байҳақи ноҳияи Сабзавори Эрон ба дунё омадааст. Ӯ илмҳои забону адабиёт, фалсафа, нуҷум (ситорашиносӣ), ахлоқ, риёзиёт

478

Бедили Деҳлавӣ
1644-1721

Бузургтарин шоир, мутафаккир ва нависандаи забардаст Мирзо Абдулқодири Бедил, яке аз он эҷодкоронест, ки на танҳо ба адабиёти давр балки ба ҷараёни минбаъдаи таърихи адабиёт низ ҳамаҷониба таъсир расонидааст.

461

Пайрав Сулаймонӣ
1899-1933

Отаҷон Пайрав Сулаймонӣ адиби навовар ва бомаҳорати нимаи аввали садаи ХХ ба шумор меравад. Ӯ 15 апрели соли 1899 дар кӯчаи ҳавзи Рашиди шаҳри Бухоро дар оилаи Абдукаримҷон ном савдогари машҳур ба дунё омадааст

372

Бозор Собир
1938-2018

Бозор Собир соли 1938 дар деҳаи Сӯфиёни ноҳияи Файзобод дар хонаводаи кишоварз чашм ба олам кушодааст. Падари Бозор Собир аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ барнамегардад

3612020 SHOIR.TJ