ҲАСАНАК

Дар олам Ҳасанак ном ҷавоне буд. Шаҳр ба шаҳр мегашту деҳ ба деҳ. Рузе Ҳасанак ба шаҳре омад. Дар он ҷо мардум камбағалона зиндагонӣ мекарданд. Бисёр...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

277

НАХӮТАК

Буд, набуд, дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндагӣ мекард. Онҳо фарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму ғусса мегузашт.

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

230

ПОДШОҲ ВА ДУХТАРИ ОҲАНГАР

Буд, набуд, як подшоҳ буду аз ҳамаи шаҳру деҳот донишмандон ва пирони хирадмандро дар пойтахти мамлакаташ ҷамъ карда буд ва ҳар пагоҳ онҳоро пеши ху...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

259

РӮБОҲИ МАККОР ВА ГУРГИ НОДОН

Буд-набуд, як рӯбоҳ буд. Вай чанд вақт боз роҳи як боғи сермеваро ёфта буд. Ҳар шаб рафта, аз ангури ширину болаззат шикамашро пур мекарду баъд аз он к...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

1245

ВАЗИРИ ЗИРАК

Боре дар мамлакате хушксолӣ омад. На барфи дуруст бориду на борон, ғалла дар саҳрову мева дар боғ норасида ва ҳосили деҳқон нодаравида монд. Гурусна...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

201

ДУХТАРИ ЗИРАК ВА МАРДИ ТАНБАЛ

Як подшоҳе буд. Ду вазир дошт ӯ. Яке вазири дасти рост буд ва дигаре вазири дасти чап. Боре подшоҳ ҳамроҳи вазири дасти рости худ ба шикор рафт. Ҳамин,...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

194

ХАЁЛПАРАСТ

Дар як деҳае пиразане зиндагӣ мекард. Ба ғайр аз як мурғе дигар моле надошт. Ин мурғ ҳар рӯз яктоӣ тухм мекард. Ин зан тухмҳоро ба сабаде нигоҳ медошт...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

162

МАРДИ ДЕҲҚОН ВА КӮЗАИ ЗАР

Як деҳқоне буд. Камбағал буд. Дар дил орзуе дошт он марди деҳқон, ки бою бадавлат шавад. Рӯзе ҷуфт меронд, ки нӯги сипар ба чизе бархӯрд. Кофта дид, ки ...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

157

БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК

Як зан буд. Шавҳараш бармаҳал вафот карда, се писараш ятим монд. Зан хунобаи дил хӯрда, бо чарху дуку захми сӯзан фарзандонашро калон кард. Онҳо ба во...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

162

ТӮТИҲОИ СУХАНГӮ

Буд набуд, дар замони қадим як подшоҳ, буд. Вай се зан гирифт, чандин бор лолаҳо ба кӯҳсор шукуфта, рӯи хазонро диданд, сабзаҳо дар марғзор рӯида ху...

Аз афсонаҳои халқи тоҷик

1862020 SHOIR.TJ