Устод

Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҳар киро устод набвад, кор бар бунѐд нест,

Дар раҳи маънӣ рафиқе беҳтар аз устод нест.

Дида шуд: 112

2020 SHOIR.TJ