Главная


Поэт - Зебуннисо
1639-1702

Зебуннисо соли 1639 дар Деҳлӣ таваллуд ёфтааст. Падари шоира Аврангзеб (1658-1707) подшоҳи Ҳиндустон буда, бо ҷоҳилию золимии худ дар байни шоҳони ин сулола машҳур буд. Модари Зебуннисо Дилрасбону духтари яке аз саркардагони Эрон Бадеуззамон буда, хату саводи хубе дошгааст.

100

Стих - Пусть разум твой направляет дела.
Автор: Абулькасим Фирдоуси

Пусть разум твой направляет дела. 
Он душу твою не допустит до зла

54

Сказка - ФАРҲОДУ ШИРИН

Як замоне дар яке аз дараҳои хушобу ҳаво ва зеботабиати қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар наздикиҳои деҳаи Қаротоғ Ширин ном духтаре зиндагонӣ мекардааст. Ши ...

69


2020 SHOIR.TJ