Шоҳнома (ҷилди 1)
Муаллиф: Абулқосим Фирдавсӣ

Ҳаҷм: 2.18 МБ

Формат: PDF

107

Шоҳнома (ҷилди 2)
Муаллиф: Абулқосим Фирдавсӣ

Ҳаҷм: 2.18 МБ

Формат: PDF

85

Шоҳнома (ҷилди 3)
Муаллиф: Абулқосим Фирдавсӣ

Ҳаҷм: 2.06 МБ

Формат: PDF

84

Шоҳнома (ҷилди 4)
Муаллиф: Абулқосим Фирдавсӣ

Ҳаҷм: 1.14 МБ

Формат: PDF

83

Хоқонӣ ва нақди шеър
Муаллиф: Боймурод Шарифзода

Ҳаҷм: 1.13 МБ

Формат: PDF

83

Кафан киса надорад
Муаллиф: Равшани Махсумзод

Ҳаҷм: 0.73 МБ

Формат: PDF

91

Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мўҳсинӣ, Рисолаи ҳотамия
Муаллиф: Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Ҳаҷм: 1.63 МБ

Формат: PDF

117

Баҳористон
Муаллиф: Абдураҳмони Ҷомӣ

Ҳаҷм: 1.62 МБ

Формат: PDF

87

Пандномаи Анўшервон
Муаллиф: Аълохон Афсаҳзод

Ҳаҷм: 0.36 МБ

Формат: PDF

78

Нақлу ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино аз мурратибон
Муаллиф: Номаълум

Ҳаҷм: 0.39 МБ

Формат: PDF

822020 SHOIR.TJ